Pamācības

Iekšējās kustības modulis

Preču pārvietošana starp noliktavām

Preču norakstīšanas modulis

Norakstīšanas pavadzīmes izveidošana Horizon

Skaitīšanas modulis

Datu lasījuma iesūtīšana Horizon

Inventarizācija ar Gudru Noliktavu - datu lasījumi

Kā iesūtīt datu lasījumus ar aplikāciju Gudra Noliktava

Partiju inventarizācijas pavadzīmes veidošana

Uzzini kā veidot partiju inventarizācijas pavadzīmi

Inventarizācija ar Gudru Noliktavu un Excel

Lielām noliktavām noderīga tiešsaiste sinhronizācija ar Excel

Piesakies uz konsultāciju

Pilns IT serviss Jūsu rīcībā

B2B apps SIA specializējas noliktavas procesu uzlabošanā saviem klientiem un papildus aplikācijas izstrādei un ieviešanai sniedz arī konsultācijas RVS Horizon efektīvā izmantošanā.

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas mēs saskaņojam ar klientiem paredzamās darbu izmaksas un darba paveikšanai nepieciešamo laiku, vienmēr iekļaujoties noteiktajās izmaksu robežās.

+371 25 760076

Darba dienās no 9:00 - 18:00

IT IZstrāde
Datu apstrāde
Digitalizācija
Uzturēšana
IT IZstrāde
Datu apstrāde
Digitalizācija
Uzturēšana
IT IZstrāde
Datu apstrāde
Digitalizācija
Uzturēšana